19-100 Mońki, ul. Białostocka 85

606 699 153

biuro@addeco.net.pl

Systemy wody deszczowej

Jak wynika z danych statystycznych, przeciętne zużycie wody w gospodarstwie domowym wynosi 140 litrów dziennie na jednego mieszkańca. Przeważnie całe to zapotrzebowanie pokrywane jest z wodociągów przy wykorzystaniu wody zdatnej do picia, gdy tymczasem połowę zapotrzebowania (m. in. spłukiwanie miski klozetowej, higiena osobista, pranie, sprzątanie itp) można zastąpić wodą gorszej jakości.

Koszt m3 wody o jakości spożywczej wzrasta z roku na rok. Wynika to z dwóch kwestii: rosnących kosztów wydobycia i uzdatnienia wody oraz coraz kosztowniejszych procesów oczyszczania ścieków.

 W naszej ofercie znajdują się systemy gromadzenia wody deszczowej, które umożliwiają jej późniejsze wykorzystanie zarówno do potrzeb gospodarstwa domowego, jak i np. do podlewania trawnika w okresach suchych.

System składa się z kompletnego zbiornika z pokrywą, filtrem, poborem wody i przelewem oraz umieszczonej w pomieszczeniu technicznym budynku centrali sterującej wyposażonej w pompę oraz niezbędne akcesoria umożliwiające pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka, sprzątanie i podlewania). W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku, instalacja jest automatycznie dopełniania wodą wodociągową.

System może być wykorzystywany przez cały rok.