19-100 Mońki, ul. Białostocka 85

606 699 153

biuro@addeco.net.pl

Systemy uzdatniania wody i ścieków

Oferujemy dobór, montaż i uruchomienie:

  • stacji uzdatniania wody opartych o filtrację mechaniczną, wymianę jonową i dezynfekcję UV, przeznaczonych do wód podziemnych i powierzchniowych,
  • stacji zmiękczania wody, w celu ochrony instalacji i urządzeń przed kamieniem,
  • systemów uzdatniania wody deszczowej do różnych zastosowań, w tym także do standardu wody pitnej,
  • systemów recyklingu wody szarej (pochodzącej z umywalek, pryszniców, wanien i pralek), z możliwością wykorzystania do spłukiwania toalet, prania i podlewania ogrodu.

SCALEBUSTER

Alternatywa dla stacji zmiękczających wodę. Urządzenie chroni instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej przed kamieniem i korozją, bez konieczności kupowania soli oraz podłączania do instalacji elektrycznej. Swym działaniem przeciwdziała osadzaniu się kamienia w instalacji, a nawet przyczynia się do jego usunięcia ze starych instalacji. Charakteryzuje się bardzo prostym montażem i brakiem kosztów eksploatacyjnych. Nie wymaga dodatkowej przestrzeni montażowej.